nEO_IMG_02

nEO_IMG_03

nEO_IMG_01

nEO_IMG_04

nEO_IMG_05

nEO_IMG_06

nEO_IMG_07

nEO_IMG_08

nEO_IMG_09

Green Villa Pizza咖啡厅位于俄罗斯Krasnoyarsk,是在一间在商场里的咖啡馆,但它有自己独立的入口。它的内饰诠释了村庄的观念,因此菜单也包括意大利的美食。

nEO_IMG_10

nEO_IMG_11

nEO_IMG_12

nEO_IMG_13

内部的生态主题是通过来自本地供应商提供的农产品来表现的。在白天它的细节设计很适合儿童和成年人,在夜晚咖啡馆则变成一个DJ酒吧还有当地的DJ表演。